1234567...12 následující »  [vše]

Publikace ani webové stránky si nečiní nárok, být encyklopedií o farních sborech Českobratrské církve evangelické a je určena především pro veřejnost a účely cestovního ruchu.

Pokud máte zájem zveřejnit zde informaci o dalších památkách reformace, můžete je nám poslat e-mailem. Přijmeme texty v rozsahu 1500 až 4000 znaků (včetně mezer) doprovázené 2 až 6 fotkami v samostatných souborech ve velikostí do 300 kB za jeden obrázek.

V Ašském výběžku,nejzápadnější části České republiky,v blízkosti pohoří Smrčiny,leží město Aš (666 m n.m. 13 420 obyvatel). Je obklopeno spolkovými zeměmi Německa Saskem a Bavorskem. Oblíbeným místem vycházek je vrch Háj (757 m) s rozhlednou. První písemné...   ...více

Slezská církev evangelická augsburského vyznání (SCEAV) Město v jižním Slezsku v Těšínském knížectví při pravém břehu Odry, po rozdělení Těšínska připadlo Československu, v letech 1938 až 1939 Polsku a do konce druhé světové války Německu. Jde...   ...více

Na severním okraji Žďárských vrchů, 10 kilometrů na severozápad od Poličky v nadmořské výšce kolem 600 m, leží obec Borová s necelým tisícem obyvatel. Je rozložena podél toku Černého potoka a některé domy si zachovaly typický vzhled nízkých selských stavení...   ...více

Tato dvě starobylá polabská města (169 m n. m. kolem 15 000 obyvatel) byla v roce 1960 sloučena v jednu obec. Každé z měst má ovšem svou bohatou historickou minulost a oplývá vzácnými stavebními památkami. Osudy Staré Boleslavi sahají hluboko do české historie....   ...více

Brno je druhé největší město České republiky, správní centrum Jihomoravského kraje i celé Moravy. Do roku 1945 byla celá čtvrtina brněnských obyvatel německé národnosti. Z bohatství historických staveb nemůžeme vynechat Špilberk, dominantu města s barokní pevností. V...   ...více

Církev bratrská (CB) Modlitebnu Církve bratrské v brněnské Kounicově ulici bylo až donedávna trochu obtížné najít. Na rozdíl od jiných brněnských kostelů není na první pohled vidět, je totiž z uliční strany zastavěná obytným domem. Modlitebna se nachází...   ...více

Bučina je malá obec ve Svitavské pahorkatině (428 m n. m), kde žije okolo 200 obyvatel. Celý kraj byl v minulosti ovlivněn reformačním působením sboru Jednoty bratrské v nedaleké Litomyšli. O to těžší pak bylo pronásledování v době protireformace. Po Tolerančním...   ...více

V podhůří Železných hor, nedaleko Kutné hory leží na říčce s krásným jménem Brslenka starobylé město Čáslav(231 m n.m. přes 10 000 obyvatel). Není odtud daleko do Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory a na Sečskou přehradu na řece Chrudimce. Kolem roku...   ...více

Obec Černilov, která dříve patřila královské komoře, leží nedaleko Hradce Králové. Již ve 13. století jsou o ní zmínky jako o rozlehlé obci s kostelíkem. Leží na Černilovském potoce v nadmořské výšce 253 metry a žije zde kolem 2 300 obyvatel. Dále se uvádí,...   ...více

1234567...12 následující »  [vše]