12 následující »  [vše]

Evangelický kostel v Teplické ulici v Děčíně patřil původně Německé evangelické církvi. Od r. 1945 slouží Farnímu sboru ČCE. V r. 1884 byl z pískovcových kvádrů postaven novogotický kostel s pseudorománskými prvky. Uvnitř chrámu najdeme původní kazatelnu a...   ...více

V letech 2007–2008 se splnil sen domažlických evangelíků. Nad městským parkem byl vybudován nový kostel v modernistickém stylu se vzdušnou modlitebnou a potřebným zázemím. Na věž byl umístěn zvon ze zrušeného kostela v Rokytníku v Broumovském výběžku.   ...více

Evangelický kostel v Herlíkovicích byl postaven v secesním stylu v r. 1904. Je dominantou zdejší části Krkonoš i obce Strážné, k níž Herlíkovice administrativně patří. Interiér kostela prošel řadou úprav a dosud slouží bohoslužebným účelům. V jeho blízkosti stojí...   ...více

Hodslavice jsou rodištěm významného českého historika Františka Palackého. Původní evangelická toleranční modlitebna byla postavena již v r. 1793. Ta se však nezachovala a na jejím místě stojí kamenný kostel z r. 1819. Věž byla přistavěna v r. 1852. Z původní staré...   ...více

Evangelický toleranční kostel v Javorníku nad Veličkou pochází z r. 1783 a svou původní podobu si prakticky zachoval až do dnešní doby. Jednoduchý kostel bez věže s nápisem Pojďtež ke mně všickni a s kalichem umístěným v průčelí nad vchodem je vnitřně uspořádán...   ...více

Rodiště Jana Karafiáta, autora světoznámých Broučků, má bohatou evangelickou minulost. Toleranční modlitebna pochází z let 1785–1786. Věž byla přistavěna v letech 1883–1884. Kostel stojí na návrší na úrovni kostela katolického a hřbitovy obou konfesí byly dříve...   ...více

V krkonošské vesnici Křížlice stojí od r. 1786 evangelický toleranční kostel. Dodnes si zachoval původní podobu, jen věž byla přistavena v r. 1878. I vnitřní vybavení je původní, s kazatelnou nad oltářem, s luterskou „zahrádkou“ kolem stolu Páně a s dřevěnou...   ...více

Kunvald, kolébka Jednoty bratrské, leží ve východním výběžku Orlických hor. Zde na místě, kde dnes stojí domek Na sboru, se shromáždili v r. 1457 vyznavači Kristova učení kolem bratra Řehoře, synovce významného kazatele té doby Jana Rokycany. Jedním z...   ...více

Evangelický toleranční kostel sv. Trojice v Libiši je cennou historickou památkou, zachovanou v prakticky nezměněné podobě od r. 1792. Postaven ve stylu venkovského baroka, zachoval si i cenný interiér, odpovídající předpisům z toleranční doby. Vnitřní vybavení včetně...   ...více

Nejvýznamnější stavební památkou malého středočeského města Pečky je evangelický kostel, postavený podle návrhu arch. O. Lisky. Jde o evropsky ojedinělou stavbu v architektonicky čistém kubistickém stylu, a to nejen v exteriéru, ale i v jedinečném vnitřním vybavení, jež...   ...více

12 následující »  [vše]