Tisková zprávu k závěrečné prezentaci a ukončení projektu

Publikace Po stopách památek reformace

Publikace si nečiní nárok, být encyklopedií o farních sborech Českobratrské církve evangelické a je určena především pro veřejnost a účely cestovního ruchu.

 

Publikace je k dispozici také v anglické a německé verzi.

 

Přílohy

Leták o projektu

Přílohy