1234567...8 následující »  [vše]
21.11.2016 10:50

U Rudolfina se zastavil reformační kamion

Celkem 67 míst v 19 zemích navštíví kamion, který na začátku listopadu vyrazil ze Ženevy a svoji pouť po Evropě zakončí v květnu příštího roku ve městě Wittenberg. V pondělí 21. a úterý 22. 11. měl jedinou zastávku v České republice, a to v Praze u Rudolfina. Cílem projektu „Reformace na cestě“ je připomenout reformační hnutí reprezentované zejména Janem Husem a Martinem Lutherem.

Pondělního přivítání reformačního kamionu byl kromě představitelů Evangelické církve v Německu a Českobratrské církve evangelické přítomen i starosta Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký.

„Je mi ctí být přítomen akci, která připomíná myšlenky a hrdinství Jana Husa a dalších statečných církevních reformátorů. Jsem také velmi rád, že na území naší městské části sídlí velké množství církví a náboženských společností, které spolu žijí v dialogu a přátelství; v disputaci, která respektuje různé i odlišné názory a jež je příkladem pro širokou – nejen českou – společnost,“ prohlásil Oldřich Lomecký, který vzdal hold Janu Husovi i Martinu Lutherovi.

Do Prahy dorazil kamion z Vídně a po celou dobu jeho pobytu si ho bylo možné prohlédnout a zhlédnout v něm krátké filmy ze všech míst jeho cesty, včetně tříminutového filmu o Praze a české reformaci, Janu Husovi či Jeronýmu Pražském.

Přivítání kamionu se zúčastnil i synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý, který ve svém vystoupení vedl rozhovor s Janem Husem, byť v tomto případě v podobě dřevěné loutky, která si letos v květnu zahrála v divadelní hře k výročí Jeronýma Pražského na Střeleckém ostrově.

„Reformační kamion vyrazil ze Ženevy a Praha je jeho sedmou zastávkou,“ prozradil Daniel Ženatý, který popsal poměrně nejednoznačný Lutherův vztah k Husovi: v Lipsku svého času o něm prý nemluvil dobře, ale když si pak při jedné přestávce církevního zasedání prostudoval některé Husovy spisy, svůj postoj změnil a k Husovi se přihlásil.

Úterní dopoledne patřilo programu pro školy, při němž žáci zažili reformaci „všemi smysly“: ochutnali oblíbené jídlo Martina Luthera, zahráli si na dobové hudební nástroje, vyzkoušeli si i módu 16. století a zároveň získali základní přehled o evropské reformaci.

Po odpoledních besedách s historičkou umění Milenou Bartlovou a Margot Kässmann, vyslankyní Rady Evangelické církve v Německu pro výročí v roce 2017 následovalo závěrečné požehnání a odjezd kamionu do Osnabrücku.


Více informací naleznete na ZDE.

05.11.2016 15:56

DĚDICTVÍ REFORMACE

V úterý 25. října se v Praze uskutečnila závěrečná prezentace projektu Zachování odkazu památek reformace, který Českobratrská církev evangelická zahájila v roce 2010. Cílem projektu je propagace památek reformace a zpřístupnění našeho kulturního dědictví návštěvníkům z České republiky i ze zahraničí. A to včetně kulturních a volnočasových aktivit.

Českobratrská církev evangelická vydala knihu Po stopách památek reformace v České republice (i na DVD), praktického kapesního průvodce, přehlednou mapu, materiály pro turistická informační centra nebo vytvořila webové stránky www.pamatky-cz.eu. Materiály vyšly také v angličtině, francouzštině a němčině a v Česku i zahraničí o ně je velký zájem. V České republice vzniklo také pět vlastních informačních center, kde jsou materiály k dispozici, a to Praha, Brno, Mariánské Lázně – Karlovy Vary, Herlíkovice – Vrchlabí a Telč – Velká Lhota u Dačic.

České země bývají označovány za kolébku evropské reformace. Jan Hus nebo Jeroným Pražský předcházeli o jedno století Martina Luthera či Jana Kalvína. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 následoval v českých zemích zákaz všech církví kromě římskokatolické. Ze země odešla řada osobností včetně Jana Amose Komenského, posledního biskupa Jednoty bratrské. 13. října 1781 vydal císař Josef II. Toleranční patent, jímž poskytoval trpění dvěma evangelickým církvím, luterské a kalvínské. Až v roce 1861, po vydání Protestantského patentu, dosáhly evangelické sbory právního uznání a mohly tak mimo jiné stavět i kostely s věží. Po vyhlášení Československé republiky v roce 1918 se obě církve spojily v Českobratrskou církev evangelickou, vědomě navazující na českou reformaci.

Do celého projektu byly zařazeny památky reformace od nejstaršího období po moderní současnost. Díky jazykovým mutacím se informace dostaly i do zahraničí, nepochybně rozšířily turistickou nabídku a přispěly k dalšímu rozvoji cestovního ruchu.

Projekt byl financován z dotačního programu Evropské unie - Integrovaný operační program, z oblasti podpory „Národní podpora cestovního ruchu“. Partnerem projektu je Ekumenická rada církví v ČR.

 

26.07.2016 17:31

SETKÁNÍ KŘESŤANŮ ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY - BUDAPEŠŤ 8. – 10. 7. 2016

Pod biblickým slovem „Vy jste sůl země“ se v Budapešti sjeli křesťané všech generací z Maďarska, Německa, Polska, Česka, Slovenska, Rakouska, Ukrajiny, Rumunska a dalších zemí. Prolínala se maďarština s němčinou a dalšími jazyky, mladší ročníky komunikovaly bez obtíží v angličtině bez ohledu na národnost. Pak už jen opravdu těžko poznáte, odkud kdo je.

V prostorné a dobře klimatizované hale se všichni společně sešli při zahajovacích bohoslužbách s večeří Páně ve čtvrtek v podvečer. V liturgii se zapojili i pracovníci našeho ekumenického oddělení, večeři Páně vysluhovaly asi na pětadvaceti stanovištích vždy dvojice faráře a laika.

V pátek se po ranních pobožnostech rozběhli všichni na programy, které paralelně probíhaly na více místech. Pódiové debaty, přednášky, zábava, hudba, tanec, dětský program – vše spojeno ústředním heslem: Vy jste sůl země. Na řadu přišly otázky jako: Jak se změnila situace církví po převratu? Kam jdou církve, co jsou jejich starosti a radosti dnes, v roce 2016? Co očekává od církví společnost? Co si můžeme počít s cizinci a uprchlíky? V komornějších fórech se probírala témata spojená s ekologií, etikou, rodinnou problematikou, evangelickou spiritualitou, výročím reformace, vzděláváním Romů a další. Kdo již měl dost poslouchání vážných témat, mohl jít na film, divadlo, zatančit si, meditovat, poslouchat hudbu, zpívat, či prohlédnout si Budapešť. Večer se konaly v desítce budapešťských kostelů vystoupení vokálních těles a skupin nebo varhanní koncerty. Naši církev reprezentoval zlínský pěvecký sbor Echo, Ester a Ladislav Moravetzovi, skupina Nsango malamu, multiinstrumentalista Tomáš Najbrt a těleso z církevní konzervatoře v Olomouci Koncert Elegant Ansambl.

V ústřední hale byl také umístěn stánek ČCE, kde byly k dispozici různé materiály z naší církve. Prezentoval se zde i projekt Dědictví reformace s materiály v jazykových mutacích. Největší zájem byl o mapy památek reformace, dále o publikace Po stopách památek reformace v České republice a vícejazyčné DVD o celém projektu.

V sobotu následovaly po ranním ztišení opět programy spojené s hlavním tématem. Počet účastníků se výrazně zvýšil – bylo znát, že na víkendové dny dorazilo mnoho dalších lidí, celkově se zaregistrovalo na čtyři tisíce křesťanů..

Nedělní bohoslužby se konaly na dvanácti místech v různých kostelích po Budapešti. V hlavním reformovaném kostele na Kalvínově náměstí byly česko-maďarsko-anglické bohoslužby, kterých se účastnila většina Čechů a Slováků, ať už byli z Českobratrské církve evangelické, Slezské evangelické církve a. v., Evangelické církve a.v. v ČR i v SR, nebo z jiných církví. Kázal synodní senior Daniel Ženatý a večeři Páně vysluhoval spolu s místními faráři a presbytery. Liturgii oživil domácí pěvecký sbor i zlínský soubor Echo.

 

 

25.07.2016 17:29

V. EVANGELICKÉ DNY V BÉKEŠSKÉ ČABĚ 6. – 8. 7. 2016

Setkání křesťanů v Budapešti předcházeli V. Evangelické dny v Békešské Čabě na jihu Maďarska, které organizoval Generální biskupský úřad ECAV v SR ve spolupráci s Evangelickou církvi a. v. v Maďarsku a dalšími spoluorganizátory. Konaly se ve dnech 6. – 8. 7. 2016 ve městě, které bylo historicky spojeno se slovenskými evangelíky, kteří odešli ze Slovenska na „Dolnou zemi“. Pro konání této akce bylo tady příznivé zázemí duchovní, i organizační. Je zde největší evangelický kostel ve střední Evropě s kapacitou 3 600 lidí a hned naproti něj se nachází i malý kostel pro 700 osob. Oba kostely byly naplněny po všechny tři dny tohoto setkání evangelíků ze Slovenska, Česka, Maďarska, Srbska, Chorvatska , Rumunska. Ty zde měly možnost představit činnost svých sborů, seniorátů i celé církve. Českou republiku zastupoval Slovenský evangelický a. v. církevní sbor z Prahy.

Jeho činnost i činnost ECAV v ČR přiblížil hostům superintendent Mgr. Marián Čop a skupina dětí ze sboru uvedla pásmo hudby a slova, ve kterém představili biblické postavy ze Staré smlouvy.

Významným hostům a osobnostem byly odevzdány první pamětné medaile k 500.výročí reformace. Slavnostní bohoslužby byly doplněné bohatým programem moderovaných diskusí, koncerty, a dalšími akcemi např. divadelní inscenací Pěvec Boží o Jurajovi Tranovském.

Významným počinem bylo i založení Asociace slovenských evangelických církví. Na prvním valném shromáždění se kromě vrcholných představitelů církví z Maďarska, Rumunska, Chorvatska, Srbska, Slovenska a ČR zúčastnili i zástupci partnerských církví z Německa, Estonska, Ruska a Švédska. Pro ně byly také k dispozici materiály z projektu Dědictví reformace v jazykových mutacích, které se setkali s velkým zájmem účastníků.

17.06.2016 15:44

NOC kostelů – 10. 6. 2016

Letošní Noc kostelů se uskutečnila v pátek 10. června 2016. Počet míst, která se zapojují, každým rokem roste. Některé jsou otevřené jen k prohlídce, jiné nabízejí i duchovní a kulturní program. Podrobnosti o zapojených kostelech bylo možné nalézt na www.nockostelu.cz.

Letošním mottem byl upravený verš z knihy Zjevení:

„Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, noc tam už nebude."

Na programu byly komentované prohlídky, vstupy do jinak nepřístupných míst, koncerty, výstavy, divadelní představení, prostor pro modlitby a ztišení, program pro děti a další aktivity. Pro letošek byly připravené i zajímavé novinky. Například v Praze jezdila duchovní tramvaj, kde lidé mohli diskutovat se známými osobnostmi o víře. Na pojízdný kostel se na několik hodin proměnila tramvaj na lince 22 s jednou z nejdelších tras v Praze. Byla vybavená křížem a varhanami a stala se místem, jež podobně jako kostely nabízela chvíli zklidnění a modlitby, ale také možnost debatovat o víře a křesťanství s hosty, mezi kterými se objevili kardinál Dominik Duka, biskup Václav Malý nebo spisovatelka Alena Ježková, či sestra Francesca, benediktínka z Poutního místa na Bílé Hoře.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před 12 lety ve Vídni. V roce 2009 své brány otevřely také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. O rok později se Noc kostelů konala již v celém Česku, v roce 2011 poprvé na Slovensku. Loni se v ČR zúčastnilo 1 483 kostelů a modliteben a bylo zaznamenáno více než 450 000 návštěvnických vstupů.

V Praze se do Noci kostelů zapojili téměř všechny pražské farní sbory Českobratrské církve evangelické a připravili zajímavé programy. V některých kostelech byly k dispozici i materiály z projektu Dědictví reformace.

Prezentace tohoto projektu se konala i v Chrámu Sv. Michala, V Jirchářích na Novém Městě Pražském. Byly zde vystaveny publikace v jazykových mutacích – kostel každoročně navštěvují i turisté, kterým byly nabídnuty materiály v AJ, NJ, FJ i ČJ a to nejen publikace, ale i mapy tolerančních kostelů a památek a rovněž DVD i s nahrávkami evangelické hudby. U českých návštěvníků měl úspěch malý Kapesní průvodce Po stopách památek reformace v ČR.

Program v Chrámu Sv. Michala byl zaměřen zejména na hudební vystoupení – konaly se zde dva varhaní koncerty, vystoupení Pěveckého sboru, který patří pod Slovenský evangelický a. v. církevní sbor, dále zde vystoupilo pěvecké sdružení VOCALICA a rovněž skupiny historické chrámové hudby Ensemble Mathesius a hosté. Připraven byl i program pro děti, promluva o evangelickém ausgburském vyznání a jeho významu pro dnešek.

Návštěvníky zaujala i prezentace misijního projektu DĚTI AFRIKY, na kterém se podílejí mladí lidé ze Slovenského sboru a podporují vzdělávání afrických dětí nejen finančně, ale misijní prací s dětmi přímo v Africe.

Kostely, modlitebny a chrámy v průběhu Noci kostelů v Praze navštívilo téměř 112 tisíc lidí. Tolik vstupů zaznamenali pořadatelé této tradiční akce, kdy se dveře chrámů otevírají lidem po setmění a nabízejí vedle modlitby také nevšední zážitky.

03.06.2016 18:20

ÚČASTNÍCI FESTIVALU PRO JERONÝMA PRAŽSKÉHO PODPOŘILI MLADÉ ROMY A PODEPSALI DOPIS DO KOSTNICE

Příběh významného aktivisty českého středověku Jeronýma Pražského, který neprávem stojí ve stínu Jana Husa, si včera připomněla Českobratrská církev evangelická průvodem a festivalem na Střeleckém ostrově v Praze.

Sbírka při bohoslužbách, které odpoledne na Střeleckém ostrově zahájily, vynesla 12 100 korun. Výtěžek se organizátoři rozhodli věnovat na projekt Dža dureder neziskové organizace Slovo 21. Projekt se zabývá doučováním romských středoškolských studentů a jejich přípravou na přijímací zkoušky na vysoké a vyšší odborné školy. Cílem je, aby mladí Romové úspěšně složili maturitu a ve studiu dál pokračovali.

Zájemci mohli podepsat dopis církvím v Kostnici, který je odpovědí na jejich loňské prohlášení, v němž vyjádřily lítost nad upálením Jana Husa a Jeronýma Pražského. Obsahuje poděkování za jejich gesto smíření. Dopis předá zástupce Českobratrské církve evangelické v pondělí 30. května na bohoslužbě v Kostnici.

Akce se za celé odpoledne zúčastnilo několik stovek lidí. Na programu byly kromě bohoslužby také koncerty, loutkové divadlo, panelová diskuze, program pro děti nebo výstava.

Jeroným Pražský se narodil okolo roku 1378. V roce 1398 dokončil studia na pražské univerzitě. Z Oxfordu přivezl do Prahy Wyclifovy nejdůležitější spisy. Přednášel na pařížské Sorbonně a na univerzitách v dnešním Německu a Rakousku. Podílel se na vydání dekretu Kutnohorského. Složil několik básní a „protestsongů“. Jako diplomat krále Václava IV. zavítal i do Jeruzaléma. V dubnu 1415 přijel přes varování do Kostnice. Po uvěznění a trýznivém mučení své názory odvolal. Po vnitřním zápase se přiznal k Husovým a Wyclifovým myšlenkám. Byl odsouzen církevním koncilem a 30. května 1416 upálen na stejném místě jako Hus.

Spolupořadatelem festivalu je Městská část Praha 1. Akce je součástí projektu Jeroným Pražský 2016: Evropan – vzdělanec – buřič.

02.06.2016 22:11

SVĚT KNIHY PRAHA 2016

22. ročník MEZINÁRODNÍHO KNIŽNÍHO VELETRHU A LITERÁRNÍHO FESTIVALU

se konal v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha Holešovice ve dnech 12. - 15. května 2016

pod záštitou ministra kultury ČR a starosty MČ Praha 7

 

Pořadatel: Svět knihy, s.r.o., odborný garant Svaz českých knihkupců a nakladatelů

Čestný host – Severské země

V rámci čestného hostování se představí 5 zemí - Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko a Island. Partnerem

a koordinátorem programu čestného hosta byl Skandinávský dům. Celkem se do programu zapojilo 19 severských autorů. Zajímavý pro návštěvníky byl originálně řešený severský stánek, který zvítězil v soutěži studentů Fakulty architektury ČVUT.

V rámci veletrhu se konaly různé doprovodné programy a připraveny byly tyto literární okruhy:

Fenomén krimi

Čestná účast Severských zemí inspirovala pořadatele k přípravě programů věnovaných severské detektivce

a celkově žánru krimi, jeho historii a současnosti.

Město jako literární kulisa

Další z tematických okruhů bylo Město jako literární kulisa, který má především představit Prahu jako Kreativní město literatury, titul udělovaný organizací UNESCO. Koordinátorem projektu byla Městská knihovna v Praze.

Vaříme s knihou

Návštěvníci mohli sledovat přípravu pokrmů popisovaných v kuchařkách, které jsou k dostání na knihkupeckých pultech, včetně prezentace mezinárodních kuchyní a zdravého životního stylu.

Knižní trailery

Letošní novinka, kdy návštěvníci veletrhu měli možnost na dvou obrazovkách v obou křídlech Průmyslového paláce porovnat, jak jednotlivá nakladatelství kreativně přistupují k další formě propagace literárního díla.

Pořady pro děti a mládež

Jeden z nejrozsáhlejších programových okruhů je připravován ve spolupráci s nakladateli dětské literatury, profesními sdruženími a organizacemi, jež se věnují podpoře vztahu dětí a mládeže k četbě knih.

Fantasy & Sci–fi

Pořadům zaměřeným na fantasy a sci-fi byl tradičně vyhrazen speciální prostor v pravém křídle Průmyslového paláce, ve kterém se střídali po čtyři dny zajímaví autoři žánru.

Das Buch

Jubilejní 10. ročník projektu představujícího tvorbu současných německy píšících autorů. Společně jej připravili tři instituce: Goethe-Institut, Rakouské kulturní fórum v Praze a Švýcarské velvyslanectví v Praze.

Noc literatury

V předvečer zahájení veletrhu a literárního festivalu se konal tradičně projekt Noc literatury, čtení z překladů evropských literatur, jenž pořádá České centrum Praha ve spolupráci s kulturními organizacemi sdruženými v projektu EUNIC.

Svět knihy ve filmu 7. – 15. 5., 16. ročník, 20 filmových představení

Filmová přehlídka představující díla inspirovaná knižními předlohami světové literatury.

Svět knihy na jevišti 2. 4. – 15. 5., 13. ročník, 42 divadelních představení

Přehlídka současných divadelních představení v repertoárech divadel inspirovaných vybranou tématikou. Letos se zapojilo 20 divadel z celé republiky.

 

V rámci veletrhu byl již tradičně v Press centru, v informačním stánku a na dalších místech, prezentován i projekt ČCE Dědictví reformace. Materiály z tohoto projektu byly v NJ a v AJ věnovány v rámci slavnostního otevření veletrhu i dánskému ministru kultury Bertelovi Haarderovi, některým přítomným zástupcům velvyslanectví Finska, Norska a Švédska.

SVĚT KNIHY PRAHA 2016 v číslech

Statistika literární festival:

Počet účinkujících: 620

Počet programů: 529

Počet výstav: 26

Počet trailerů: 127

Počet filmových představení: 20

Počet divadelních představení: 42

Počet zemí a regionů - účinkující na programech: 29

Statistika veletrh:

Počet vystavovatelů: 407

Počet stánků: 193

Plocha: 3.218 m2

Počet zemí a regionů - vystavovatelé: 27


07.05.2016 12:36

Veletrh NGO Market přilákal desítky neziskovek a stovky návštěvníků

Forum Karlín Praha 27. 4. 2016

Již podruhé se konal v nových větších prostorách Fora Karlín veletrh neziskovek NGO Market, jehož pořadatelem je Nadace Forum 2000.

Celkem se na letošním setkání pracovníků, dobrovolníků a příznivců neziskového sektoru sešlo přibližně 250 neziskových organizací a stovky návštěvníků. Tradičně nejsilnější zastoupení měly organizace ze zdravotnické a sociální oblasti. Nechyběly však ani neziskovky věnující se ekologii, lidským právům nebo občanské společnosti. Hojně byly navštěvované také přednášky a workshopy, které se snažily přinést inspiraci a doporučení například ve vedení organizací, financování neziskovek, propagaci aktivit či dobrovolnictví.

Českobratrská církev evangelická měla zde zastoupení ve samostatném stánku, ale její sociální činnost prezentovala také Diakonie ČCE a některá její střediska.

Na stánku Ústřední církevní kanceláře ČCE byly k dispozici základní informační materiály o naší církvi, aktuální čísla církevních časopisů, ale také informace o práci s mládeži, dětmi a handicapovanými . Velký zájem přitahovala kopie historické loutky Jeronýma Pražského, kterého výročí 600 let od jeho upálení si ČCE připomene velkou akci dne 28. 5. 2016 na Střeleckém ostrově v Praze. Zájemci o tuto historickou osobnost měli možnost seznámit se s programem oslav, organizovaných ve spolupráci s MČ Praha 1, ale i programem filmových projekcí dokumentů o osobnosti Jeronýma Pražského.

Ve stánku se objevili i zájemci o dobrovolnou pomoc i s inspirací pro odbornější přípravu dobrovolníků ve střediscích Diakonie.

Rovněž byl zde prezentován projekt zabývající se církevní turistikou "Zachování památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti", realizované z programu EU - ROP. Návštěvníky našeho stánku tradičně zaujali mapy evangelických památek v ČR, dále Kapesní průvodce po památkách reformace v České republice, ale i DVD o projektu.

Projekty a aktivity ČCE prezentovali na stánku pracovnice Ústřední církevní kanceláře ČCE Monika Voženílková, Jana Vondrová, Eva Benešová, Marta Keřkovská a koordinátorka projektu Dědictví reformace Janka Haluková.

29.02.2016 09:18

Veletrh cestovního ruchu Holiday World – Výstaviště Praha, 18. – 21. 2. 2016

Jubilejní 25. ročník veletrhu cestovního ruchu Holiday World úspěšně skončil a opět jednoznačně potvrdil pověst nejdůležitější akce tohoto typu ve střední Evropě. Veletrhu se účastnily nejvýznamnější osobnosti cestovního ruchu v zemi.

Na ploše 18 880 m² mohli návštěvníci shlédnout nabídky, novinky a další informace od 652 vystavovatelů. Zájem o cestování neutuchá - na veletrh dorazilo 30.950 lidí. Nové kontrakty a potřebné informace přišlo získat 7.520 odborníků. A jestliže ve svém prohlášení označila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová veletrh nikoliv za středoevropský, ale světový, pak to dokumentuje i toto číslo – byly zde nabídky 46 zemí, zastoupeno bylo 5 kontinentů. Letošním čestným hostem a partnerskou zemi byla ve své premiérové účasti okouzlující a dynamická Čína, s úspěšnou a pestrou prezentací a doprovodným programem. Čína přitom ústy svých představitelů na veletrhu projevila konkrétní zájem i o příští ročník Holiday World. Poprvé na veletrhu se též představily Peru, Kazachstán, Palestina a Litva.

Ve čtvrtek 18. února se slavnostního zahájení j zúčastnily přední osobnosti cestovního ruchu v zemi od nás i ze zahraničí. Úvodního slova za pořadatelskou společnost se ujal generální ředitel Incheby Expo Praha Alexander Rozin. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová jednoznačně potvrdila výjimečnost tohoto veletrhu..

Za čínskou stranu si proslov vzala na starost mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně ČLR v ČR J.E. MA Keqing, či náměstek ministra turismu Číny LIU Jinping. Uspokojení z toho, že její země se prezentuje na této důležité akci tlumočila ministryně turismu Státu Palestina Rula Nabil Albandak.

V průběhu zahájení byla vyhlášena Osobnost cestovního ruchu 2015 "Holiday World AWARD", ocenění za nejvýznamnější a nevýraznější přínos k rozvoji tohoto oboru u nás. Z rukou ministryně Karly Šlechtové a představitelů organizátorů ankety – C.O.T. media a Incheby Expo Praha převzal ocenění Viliam Sivek, hoteliér a předseda Asociace CK v ČR.

Vůbec poprvé v historii byl na veletrhu vyhlášen i partnerský region. Premiérově se jím stal Jihomoravský kraj, který ve své expozici představil bohatou turistickou nabídku jižní Moravy i zajímavosti města Brna.

Souběžně s tímto veletrhem probíhala i akce TOP GASTRO 2016.

Návštěvníci veletrhu Holiday World měli možnost veletrhu navštívit i 15. ročník cestovatelského festivalu WorldFilm, který nabízel pestrou škálu workshopů, seminářů, besed, či autogramiád.

V rámci veletrhu byl tradičně prezentován i projekt ČCE Dědictví reformace a to prostřednictvím propagačních materiálů. Publikaci „Po stopách památek reformace v České republiky“ dostali někteří z čestných hostů veletrhu a tak její anglická verze poputovala např. do daleké Číny i do Palestíny.

Materiály byly k dispozici i na informačním stánku, dostali jej také někteří vystavovatelé a hosté ze Slovenska, ale i z expozice Czechtourism. Koordinárorka projektu Janka Haluková v této expozici jednala i s radním pro kulturu a památky Magistrátu hl. m. Prahy Janem Wolfem. S ředitelkou Pražské informační služby paní Dr. Norou Dolanskou, dohodla další pokračování workshopu o pražských památkách reformace pro průvodce PIS. Se zástupkyní Asociace průvodců ČR Dr. Olgou Dvořákovou jednala o vzájemné spolupráci a také o našem projektu informovala některé zástupce vystavujících krajů.

12.11.2015 15:58

Veletrh Památky 22. – 23. 10. 2015, Výstaviště Praha

OBNOVA - FINANCOVÁNÍ – VYUŽITÍ - ŘEMESLA

Veletrh navazoval na úspěšný loňský ročník, který se vyznačoval větší vyhraněností, rozšířením interaktivních ukázek i rozmanitější skladbou vystavovatelů. Veletrh se konal v Křižíkových pavilónech, protože letos měl významného společníka – v areálu holešovického Výstaviště se ve dnech 21. – 27. října uskutečnil již 17. ročník nejvýznamnější středoevropské přehlídky designu a užitého umění DESIGNBLOK 2015, akce s obrovským mezinárodním dosahem.

Rekonstrukce památkových souborů a objektů, jejich financování a současné využití a též odkaz našich předků a podpora řemesel – to byly základní témata veletrhu. Motto veletrhu: "Dejme minulosti budoucnost!"

Mezioborový veletrh byl výjimečnou příležitosti pro prezentaci a ukázky záchrany, konverze historického dědictví; projektování a stavitelství; a oblast památkové péče. Své místo zde mělo restaurátorství a umělecké řemeslo, ochrana a zabezpečení staveb a jejich částí a vybavení, materiály, technologie a řemeslné postupy pro rekonstrukci památkových objektů, prvky a systémy technické infrastruktury a technického vybavení budov, požární ochrana a zabezpečení objektů a areálů, ovšem také rozsáhlá problematika soudobého využití památek a památkových souborů, jejich zakotvení v současných sídlech i krajině, vč. širokého segmentu cestovního ruchu a řada dalších témat.

Veletrh otevřeli svým příhovorem čestní hosté např. Dr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury ČR, Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národní památkového ústavu, Mons. Michael Slavík, generální vikář Arcibiskupství pražského a další. Uměleckým vystoupením historických tanců doplnila slavnostní otevření veletrhu skupina historických tanců ALLA DANZA.

Součástí veletrhu byly doprovodné programy, semináře, konference, interaktivní ukázky, workshopy i výstavy, o které je u návštěvníků velký zájem. V tomto ročníku měli možnost zúčastnit se např. přednášek :

Možnosti financování kulturního dědictví, Program IROP, Obnova rodného domu Jana Husa v Husinci, Zámky a investice i množství dalších.

Mnoho zajímavých témat zaznělo i na odborných konferencích:

- Konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

"Příklady dobré praxe v oblasti památkové péče"

- Konference Arcibiskupství pražského

- Konference Federace židovský obcí v Praze"Architektura synagog v Čechách a na Moravě“

- Konference Asociace majitelů hradů a zámků

- Konference ČVUT "Výukou k porozumění, porozuměním ke kvalifikované péči"

Veletrh doplnili výstavy:

HISTORICKÉ KNIHY ZE SBÍREK MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE, PAMÁTKY S PŘÍBĚHEM
BROUMOVSKÉ KOSTELY, MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN,

Lednicko-valtický areál - České dědictví UNESCO, Dvanáct českých divů světa, Výstava studentských architektonických návrhů Ústavu památkové péče FA ČVUT Praha, Výstava Necháme to tak?, Poutní cesta do Hájku, Stará řemesla, vinohradnictví a památky lidové architektury na jižní Moravě, Plzeň - Evropské hlavní město kultury, Karlovarský kraj, Výstava Ateliéru Móda minulosti.

Součástí veletrhu byly i ukázky historických řemesel z uměleckých škol i různých řemeselných sdružení a cechů.

Na informačním stánku měli možnost se návštěvníci seznámit i s projektem Dědictví reformace, který realizuje Českobratrská církev evangelická ve spolupráci s Ekumenickou radou církví v ČR. Materiály z tohoto projektu byly k dispozici např. v expozici Československé církve husitské, která zde vystavovala poprvé, ale i na stánku Kam po česku, či na stánku Institutu pro památky a kulturu, který provozuje portál www.PROPAMATKY.info a rovněž vydává tištěný čtvrtletník PROPAMÁTKY. V letošním druhém čísle čtvrtletníku, byl věnován značný prostor výročí Mistra Jana Husa, ale i secesnímu kostelu ČCE a horské roubence Kunzárna v Herlíkovicích a o kterou pečuje nezisková organizace SEM Přátele Herlíkovic pod odborným vedením arch. Jana Kirschnera.

1234567...8 následující »  [vše]